Dopravné systémy
Parkovacie systémy
Prístupové systémy
Home Way
Referencie

Home Way

Štruktúrovaná kabeláž pre rodinné domy a byty

Systém Home Way vychádza zo skúseností vývojových pracovníkov v oblasti štruktúrovaných kabeláží a tento produkt je "dokonale" prispôsobený filozofii privátneho sektora so zachovaním všetkých vlastností priemyselnej aplikácie tejto kabeláže. Naopak, so zreteľom na možnú modulárnosť použitia jednotlivých modulov v samotných zásuvkách ponúka vysokú modulárnosť so zreteľom na meniace sa potreby využitia bytového priestoru a jeho optimalizáciu.

  • Dizajnovo navrhnutý a konštruovaný tak, aby ho bolo možné umiestniť do štandardizovaných zásuviek
  • Garantuje zabránenie elektromagnetického žiarenia do obytného priestoru
  • Možnosť jednoduchého a lacného zabezpečenie samotného objektu pomocou zabezpečovacieho systému ETIS
  • Silné zázemie a skúsenosti
  • Aj po finančnej stránke ide o veľmi zaujímavé riešenie

Inteligentný, flexibilný, pohodlný
Aj na Slovensku začína vznikať potreba inteligentného káblového rozvodu po domácnosti ako štandardných TV a satelitných a telefónnych pripojení, tak aj dátovej siete s možnosťou jej operatívne zmeny a prispôsobenia sa aktuálnym potrebám v jednotlivých miestnostiach. Home Way je aj po stránke dizajnovej navrhnutý a konštruovaný tak, aby ho bolo možné umiestniť do štandardizovaných zásuviek a aby aj tak vzhľadovo zapadal do riešenia jednotlivých miestností.

Vzhľad
Home Way je aj po stránke dizajnovej navrhnutý a konštruovaný tak, aby ho bolo možné umiestniť do štandardizovaných zásuviek a aby aj tak vzhľadovo zapadal do riešenia jednotlivých miestností.


Ukážka osadenej zásuvky HomeWay

Zdraviu neškodlivé prostredie
Vďaka možnosti použitia ako tienených káblov, tak aj samotných zásuviek a modulov, garantuje zabránenie elektromagnetického vyžarovania do obytného priestoru a je aj ďalej navrhnutý na spoluprácu a využitie pre moderné technológie v domácnosti, ako napr. streamer.

Bezpečnosť
Možnosť jednoduchého a lacného zabezpečenie samotného objektu pomocou zabezpečovacieho systému ETIS, ktorý je opísaný ako samostatný produkt.

Silné zázemie a skúsenosti
Systém Home Way bol vyvinutý a patentovaný nemeckou spoločnosťou Siemens AG a v súčasnej dobe je na nemecky hovoriacom území už realizovaných viac ako 30.000 inštalácií.

Zásuvka HomeWay bez krytky
Zásuvka HomeWay bez krytky

Priaznivá cena
Po finančnej stránke ide o veľmi zaujímavé riešenie aj pre slovenské domácnosti.
Kalkulácia nákladov na zavedenie systému Home Way: V prípade záujmu si môžete urobiť jednoduchú orientačnú kalkuláciu dodávky ceny materiálu pre váš dom alebo byt.

Viac informácií na www.designa.cz, www.homeway.de

© DPPS s.r.o.