Dopravné systémy
Parkovacie systémy
Prístupové systémy
Home Way
Referencie

Referencie

RIVER PARK Bratislava - Realizované !

V máji 2010 sme mohli konečne dokončiť a odovzdať projekt parkovacieho a navigačného systému v objekte River Park v Bratislave, ktorý mal viac ako ročné oneskorenie.

Obsahom našej dodávky je parkovací systém pre cca 1.200 parkovacích miest, ktorý je riešený pre krátkodobo parkujúcich, bytových rezidentov, hotelových hostí, návštevníkov business centra, a samozrejme aj pre bezpečné zásobovanie, vrátane navigačného systému SIPARK vo vnútri parkoviska pre krátkodobé parkovanie.

Stojany parkovacieho systému sú vybavené čítačkami čipových kariet typu Mifare tak, aby užívatelia systému mohli používať jedno médium ako pre vjazd do podzemných garáží, tak aj pre vstup do príslušných objektov. Krátkodobí návštevníci budú používať naše štandardné médium, t.j. papierový lístok s magnetickým prúžkom uprostred.

Hotelovým hosťom a návštevníkom business centra bude ich parkovací lístok prekódovaný na ručných pokladniach pre možnosť ich bezplatného parkovania po celú dobu ich pobytu v objekte.

Navigačný systém SIPARK bol navrhnutý a dodaný z niekoľkých dôvodov:
  • Skrátenie hľadania voľného miesta na parkovisku
  • Zníženie množstva emisií
  • Presné počítanie obsadenosti jednotlivých parkovacích miest a ich signalizácia na LED tabuliach, umiestnených na príjazdovej komunikácii k River Parku
  • Možnosť stráženia zaparkovaného vozidla
  • Možnosť sledovania dodržiavania parkovacie doby vozidla

Parkovací systém je navrhnutý modulárne tak, aby ho bolo možné ďalej rozširovať, čo aj už v súčasnosti využívame, kedy na už nainštalovaný riadiaci server pripájame ďalšiu parkovacie plochu, umiestnenú za objektom, ktorá bude opäť využívaná ako pre krátkodobo parkujúcich, tak aj pre rezidentov.

© DPPS s.r.o.