Dopravné systémy
Parkovacie systémy
Prístupové systémy
Home Way
Referencie

Dopravné systémy

Produkty:

Systémy počítania obsadenosti parkovacích plôch

Naše parkovacie systémy umožňujú zasielať informácie o presnom počte parkovacích miest cez webové rozhranie a prevádzkovatelia parkovacích domov, alebo samotné mestá tieto informácie zobrazujú na svojich webových stránkach, takže vodič, ešte ako vyjde zo svojho domova, sa už môže pozrieť, ako vyzerá aktuálny stav obsadenosti jednotlivých parkovacích domov, alebo plôch.

Tabuľa so zobrazením voľných parkovacích miest   Tabuľa so zobrazením Voľno - Obsadené
Tabuľa so zobrazením voľných parkovacích miest Tabuľa so zobrazením Voľno - Obsadené

Ponúkame dynamický navigačný systém, kde informačná tabuľa zobrazuje iba informáciu, že parkovisko je buď voľné, alebo obsadené, alebo sa tu už zobrazuje presný počet voľných miest, a to buď pomocou LED, alebo LCD displejov.


Sipark - navigačný systém

Tento navigačný systém veľmi úzko spolupracuje s parkovacím systémom, kde jeho cieľom je urýchliť a uľahčiť vodičovi orientáciu v podzemných garážach a zvýšiť komfort pri hľadaní voľných parkovacích miest.

Sipark, ukážka v praxi
Sipark, ukážka v praxi
  • Pre navigáciu sa používajú LED zelené šípky, ktoré ukazujú vodičovi smer k voľným parkovacím miestam
  • Každé parkovacie miesto je aj vizuálne signalizované pomocou ultradetektoru, a to pomocou zelených, alebo červených LED diód tak, aby boli dobre viditeľné aj z dvoch príjazdových strán
  • Systém je možné ďalej použiť na zabezpečenie stráženia odstaveného vozidla pri dlhodobom parkovaní, alebo naopak signalizovať prekročenie povolenej doby krátkodobého parkovania
Výhody
  • Ekologická šetrnosť k životnému prostrediu
  • Systém zabraňuje "chaotickému" hľadaní voľných parkovacích miest a tým znižuje emisie, úspora pohonných hmôt a pneumatík
  • Zvyšuje sa komfort vodiča
  • Minimalizuje riziko konfliktu s iným vozidlom
Ultradetektor
Ultradetektor

Viac informácií na www.designa.cz

© DPPS s.r.o.